1. Y Rhaglen

Rhaglen Tair Llan 22 23

Medi 13 – Rhian Parry – Enwau Caeau

Hydref 11 – Bethan Prys  Jones  – Llongddrylliad y Cyprian

Tachwedd 8 – Noson yng Nghwmni Grug Muse

Rhagfyr 14 – Ffion Eluned – Y Brodyr Ffransis

Ionawr 10 – Catrin Peris Owen – Chile, Allende a’r chysylltiadau a Chymru

Chwefror 14 – Wil Arron – Martha Hughes

Mawrth 14 – I’w gadarnhau

Ebrill – 11  – Strydoedd Caernarfon – Ifor

Dyma ein tudalen Facebook  https://www.facebook.com/tair.llan

Ein tudalen Wicipedia, cael golwg neu gyfrannu https://cy.wikipedia.org/wiki/Cymdeithas_Hanes_y_Tair_Llan

Cymdeithasau Eraill:

Gallwch gyfrannu at brosiect Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru sydd yn cofnodi enwau hanesyddol ar draws Cymru, o greigiau, caeau, pyllau pysgota, afonydd, Enwau arfordirol, hen adfeilion, llwybrau, ffyrdd a.y.b. Cysylltwch drwy e-bost os oes gennych enwau Lleoedd i’w  cofnodi https://www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Mae Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn cofnodi ffynhonnau ar draws Cymru. http://www.ffynhonnaucymru.org.uk

Ffuflen ymaelodi ar gael yma:     Ffuflen e Ymaelodi Cymdeithas Hanes y Tair Llan

Gallwch lawrlwytho ffurflen ymaelodi (dolen uchod) a dod a hi efo chwi i’r cyfarfod nesaf.

DRYSAU AGORED cliciwch ar “Drysau Agored” uchod

*******************************************************************************

Rhaglen 2019 -2020

Cyfarfodydd yn dechrau am 7:30 yr hwyr yn brydlon, os na hysbysir yn wahanol.

1 Medi:   Drysau Agored Hen Eglwys Llanfaglan o 12:30 – 4

10 Medi : Y Cymry yn Llundain – Gari Wyn

08 Hydref: Gwyddonwyr Gwynedd – Deri Tomos

12 Tachwedd: D. Tecwyn Lloyd: tynnwr coes a dychanwr – Peredur Lynch                 

10 Rhagfyr: Hanes cynnar y post yng Nghaernarfon a’r cyffiniau – Iwan Roberts

2020

14 Ionawr: Pensaerniaeth Cadwriaethol – Elinor Gray-Williams

11 Chwefror: Croesi’r Fenai – Richard Williams

10 Mawrth: Y Bontnewydd ac RAF Llandwrog Gareth Roberts

14 Ebrill: Tai Bach y Byd – Ifor ap Glyn

*******************************************************************************

Rhaglen 2018 -19    

Medi 11           ‘Ffermydd plwyf Llandwrog: Byw o’r llaw i’r genau? Nia Powell

Hydref 9           Agweddau o’r frwydr yn erbyn caethwasiaeth yng nghyfnodolion                                                 Cymraeg America.     Gareth Evan Jones (Prifysgol Bangor)

Tachwedd 13  ‘Gweld a Chyffwrdd Hanes’  John Roberts  (Pontllyfni)

Rhagfyr 11       Arthur Griffiths (Sylfaenydd Sinn Fein) Karen Owen  

2019

Ionawr 8          Cyfreithiau Hywel Dda. Sara Elin Roberts (Prifysgol Caer/Bangor)

Chwefror 12    Rheilffordd Nantlle – Rheilffordd Ni? Gareth Haulfryn Williams

Mawrth 12       Ffynhonnau Sanctaidd Cymru Howard Huws                                                                               (Cymdeithas Ffynhonnau Cymru)

Ebrill 9             Beth sy’n bod ar Ffracio?   – Math Williams                                                                              Sgwrs wedi newid o’r bwriad gwreiddiol, trafod ei defnydd o ynni.

Mai 14             ‘Deall tirlun newidiol Dinas Dinlle: gwaith prosiect CHERISH’    –            Hywel Griffiths    (Prifysgol Aberystwyth)

https://irelandwales.eu/cy/what-is-the-programme

*****************************************************************************

Rhaglen Medi 2017 – Mai 2018 (ail nos fawrth o’r mis)

Medi 12 – Enwau Afon Saint/Rhyddalllt gyda Dafydd Whiteside Thomas. Digwyddiad ar y cyd a Chymdethas Enwau Lleoedd Cymru

Hydref 10 Hanes Datblygiad Trydan  gyda  Hywel Madog

Tachwedd 14 Hwylio ar ôl fy hen daid  gyda Meinir Pierce Jones

Rhagfyr 12  Er Lles Llawer gyda J.Richard Jones Llangefni

Ionawr 9  Hanes Gruffydd Davies  gyda Haydn Edwards

Chwefror 13 Hanes T.Husdson Williams gyda Samuel Jones

Mawrth 13 – Trosedd a Chosb gyda Tegid Rhys Williams

Ebrill 10 ‘Hanes, iaith a (theithio) amser mewn llenyddiaeth Gymraeg o wahanol gyfnodau, gan roi sylw arbennig i’r Mabinogi’ gyda Aled Llion Jones, Prifysgol Bangor

Mai Taith i’w drefnu

********************************************************************************

2016

Dydd Sul 25 Medi Taith gerdded hanesyddol gyda Ifor, fel rhan o ddathliadau 10 mlynedd y ganolfan, yn cychwyn am 1:30 o’r ganolfan, £2 y pen i bawb, yr arian i’r ganolfan.    Y daith hon 10 mlynedd yn ôl oedd cychwyniad y Gymdeithas. Gweithgaredd y ganolfan yw hwn.

Medi 13 – Dragwniaid yn y Dref,  – Dr Dafydd Glyn Jones

Hydref 11  –  William Preece  ‘Hogyn o’r Dre’ – Alwyn Owens

Tachwedd 8 –  Y Ddinas ddethol trwy’r oesau – Einir Thomas

Rhagfyr 13 – Merched yn y Rhyfel Byd Cyntaf  – Dr Dinah Evans

2017

Ionawr 10 – Yn ôl i’r dref Wen – Myrddin ap Dafydd

Chwefror 14 – Alawon Ffidil Cymru – Stephen Rees

Mawrth 14  –  Atgofion un o hen hogia’ Saron – Ron Redmayne

Nesaf – Newid i’r rhaglen wreiddiol

Ebrill 11 – Chwedlau Tylwyth Teg – Gwyn Edwards

Mai – Taith, i’w gadarnhau

2015

Medi 8 Leona Huey – Gwersyll Fron Goch, Y Bala

Hydref 13 Robin Williams (Robin Band) – Chwarel Trefor

Tachwedd 10 Angharad Thomas – David Thomas, y Werin a’i Theyrnas
Angharad Tomos yn son am  fywyd a gwaith ei thaid.

Rhagfyr 8   Arfon Gwilym – Hanes Traddodiad y Plygain

2016

Ionawr 12 Dei Tomos – Twrisitiaeth Cynnar Llanberis

Chwefror 9 Wyn Thomas o Adran Gerdd Prifysgol Bangor – John Roberts    Telynor Cymru

Mawrth 8 Bob Morris – Gerallt Gymro

Ebrill 12 Nest Thomas – Trysorau Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

Mai Taith

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .