Drysau Agored

Drysau Agored 2019:

1 Medi: Hen Eglwys Llanfaglan bydd aelodau yno i’ch croesawu

7 a 8 Medi: Nifer o atyniadau ar agor yng Nghaernarfon. Gwelch wefan y Gymdeithas Ddinesig yn nes i’r amser . www.cymdeithasddinesigcaernarfon.wordpress.com

21 a 22  Medi: Cae Gors, dan ofal Cadw eleni, ac ar agor pob dydd mawrth yn yr haf

29 Medi: Caer y Belan 10 tan 5:30

****************************************

Hen Eglwys Sant Baglan, Llanfaglan (ar y Foryd)

Mae’r adeilad yma ar agor drwy’r amser ar y funud.

Os dymunwch cael rhwyun i’ch tywysu o gwmpas yr eglwys yn ddi dal,  cysylltwch a’r cadeirydd.

https://www.facebook.com/groups/123515467700533/