Hanesion Lleol

Tudalen Wicipedia Cymraeg y Gymdeithas  https://cy.wikipedia.org/wiki/Cymdeithas_Hanes_y_Tair_Llan

Hanesion Llanfaglan, yma  https://cy.wikipedia.org/wiki/Llanfaglan

Darganfyddiad yn Ninas Dinlle                                                                     http://www.coflein.gov.uk/cy/safle/271408/manylion/HORATIO/

Canlyniad gwaith Archaelegol Hen Gastell                                            http://www.heneb.co.uk/hengastell/blog.html

Sgwrsio efo Ron Redmayne, Meic Jones ac Arwyn Hughes, atgofion plentyndod yn yr ail ryfel byd a’r 1940au yn Saron Llanwnda a mwy.  Recordiwyd yn haf 2013, ac yn anffodus mae yna rai y sonnir amdanynt yma wedi ein gadael ers hynny.        https://soundcloud.com/user-457360549  

Cynnwys Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon       1-69                              Caernarvonshire Historical Transactions

Hanes sefydlydd Sinn Fein, y teulu  yn wreiddiol o Ddrws y Coed http://golwg360.cymru/newyddion/gwleidyddiaeth/257533-sinn-fein-ni-ein-hunain-nid-ni-yn-unig