Hanesion Lleol

Tudalen Wicipedia Cymraeg y Gymdeithas  https://cy.wikipedia.org/wiki/Cymdeithas_Hanes_y_Tair_Llan

Hanesion Llanfaglan, yma  https://cy.wikipedia.org/wiki/Llanfaglan

Darganfyddiad yn Ninas Dinlle                                                                     http://www.coflein.gov.uk/cy/safle/271408/manylion/HORATIO/

Canlyniad gwaith Archaelegol Hen Gastell                                            http://www.heneb.co.uk/hengastell/blog.html

Sgwrsio efo Ron Redmayne, Meic Jones ac Arwyn Hughes, atgofion plentyndod yn yr ail ryfel byd a’r 1940au yn Saron Llanwnda a mwy.  Recordiwyd yn haf 2013, ac yn anffodus mae yna rai y sonnir amdanynt yma wedi ein gadael ers hynny.        https://soundcloud.com/user-457360549  

Cynnwys Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon       1-69                              Caernarvonshire Historical Transactions

Hanes sefydlydd Sinn Fein, y teulu  yn wreiddiol o Ddrws y Coed http://golwg360.cymru/newyddion/gwleidyddiaeth/257533-sinn-fein-ni-ein-hunain-nid-ni-yn-unig

Cerdd gan Cynan am gymeriad lleol

ANNERCH I’M CYFAILL, Evan Roberts (Ivey), Belan Fort, Caernarfon (yn awr ar fwrdd. yr H M.S. Hermione)

Dy gofio Ivey ‘rwyf

Mor hylaw gyda’th rwyf,

Yn “Llongwr bach,”

A’th wen mor iach;

Heb ofni llid y don,

Na’r brad sydd dan ei bron,

Ond llithro drosti’n llon,

Wnai th fad o hyd.

Ond swn y cefnfor mawr

A ddenai’th fryd;

Am froydd toriad gwawr

Yn son o hyd;

Troi cefn ar Gymru’th wlad,

Ac annwyl dy dy dad,

A wnest yn llencyn mad,

Er gweld y byd.

O’th gartref ar y don,

Fel gwylan dlos,

Eheda serch dy fron

Ar lawer nos,

I’r Belan, He mae “Nel,”

A’th dad mewn cartref del,

A Bob dy frawd mor ffel,

A’u gwedd fel rhos.

Mor-filwr dewra’r don,

A’r hardda’i lun,

Wyt heddyw, ar dy fron

Mae tlysau cun;

Yn gwylio ar bob awr

Forlannau Prydain Fawr,

Mor hcenus, rynnis gawr,

Heb garu hun.

Tywyned huan hedd

Ar for a thir.

Cyn rhoi y byd mewn bedd

Trueni gwir:

Aelwydydd hoff ein gwlad

Dan ci bd-drau mad

Yn derbyn gwir fwynhad.

Mown awyr glir.

Brynaerau, Clynnog.

CYNAN.