Cyflwyniad

Sefydlwyd y gymdeithas yn 2006, yn dilyn taith gerdded hanesyddol i ddathlu agor Canolfan Bro Llanwnda, ger Ysgol Felinwnda, Llanwnda. Linc i wefan y Ganolfan isod. http://www.canolfanbrollanwnda.com/drupal/index.php

Y Dair Llan yw hen blwyfi Llandwrog, Llanfaglan a Llanwnda.

Cyfarfodydd ar yr ail nos Fawrth o’r mis o fis Medi i Ebrill os na hysbysebir yn wahanol

Tal aelodaeth £10 y tymor ac mae hyn yn cynnwys paned ym mhob cyfarfod,  pori drwy hen luniau, mapiau a dogfenau hanesyddol ar y noson. Gallwch fel aelod gael benthyg peiriant ar gyfer recordio hanesion llafar.

Ffuflen ymaelodi ar gael ymaFfuflen e Ymaelodi Cymdeithas Hanes y Tair Llan

Nid oes tâl aelodaeth i blant ysgol lleol.

I rai nad ydynt yn aelodau £3 o leiaf wrth y drws. (Rhatach ac hwylysach i chwi ymaelodi) Bydd paned ar gael ar y diwedd yn y pris hwn.

Dilynwch ni ar FACEBOOK  https://www.facebook.com/tair.llan

CYSTYLLTU. Gallwch gysylltu drwy system “neges” Facebook uchod

neu tairllan (y lythyren “a”) yahoo dot co dot iwce

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw